Navigácia

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľské voľno

  Riaditeľka ZŠ s MŠ v Tulčíku oznamuje, že podľa §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytuje z organizačných a prevádzkových dôvodov

   

  riaditeľské voľno pre žiakov ZŠ

  na deň 29. 10. 2018 (pondelok).

   

  Zároveň Vám oznamujeme, že ŠKD a ŠJ nebudú v prevádzke.

  Riadne vyučovanie bude pokračovať v pondelok 05. 11. 2018.

   

                                                                                                                                         Mgr. Monika Dragoňová v.r.

   

 • TESTOVANIE PIATAKOV

  TESTOVANIE PIATAKOV

  Informácie o testovaní piatakov získate po kliknutí na tento odkaz

                                 T5/2018

 • Hovorme o jedle

  alebo Týždeň zdravej výživy

  Naša škola sa pravidelne zapája do celoslovenskej súťaže Hovorme o jedle. Súťaž organizovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu a Ministerstvom pôdohospodárstva v spolupráci s ďalšími potravinárskymi organizáciami je  rozdelená do viacerých častí. Vzdelávacia, literárna, výtvarná a tohto roku aj fotografická časť má viacero tém o potravinách a zdravom životnom štýle. Žiaci sa učia najmä zážitkovou formou získavať znalosti o dôležitosti zdravej výživy     pre človeka.

  Počas týždňa sme navštívili pekáreň aj Poľnohospodárske družstvo Sekčov Tulčík. Žiaci 3.ročníka        na hodine slovenského jazyka zaznamenali tieto udalosti formou správy:

  Dňa 15.10.2018 v Tulčíku žiaci 1.stupňa boli na exkurzii v pekárni. Žiaci videli ako sa pečie chlieb a ostatné výrobky z pečiva. Boli tam preto, lebo je Týždeň zdravej výživy. V pekárni sa im veľmi páčilo.

  Patrícia Poláková

   

  Dňa 17.10.2018 žiaci 1.stupňa boli na exkurzii v PD Sekčov. Stalo sa to, lebo bol Deň mlieka. Žiaci tam videli veľa kráv a dojáreň. Potom sme si dali horúci nápoj a išli sme naspäť do budovy školy.

  Jakub Pankuch

   

  Dňa 17.10.2018 žiaci 1.stupňa boli na exkurzii v PD Sekčov. Sprevádzal nás jeden veľmi milý ujo. Ukázal nám stajne a dojáreň. Mohli sme si pohladkať malé teliatka a kravičky. Na koniec nám dali horúcu čokoládu. Boli sme na  Deň mlieka.

  Ema Tomášová

   

  Počas ovocno-zeleninového dňa žiaci vystavovali plody zeme, ochutnali skvelé ovocné koláče              a  vyrobili zeleninové šaláty. V iný deň zas vyrobili chutné nátierky každého druhu. Žiaci 7.- 9.ročníka si vyskúšali etiketu stolovania, ako správne usporiadať servis a príbory na stôl, ako ich uchopiť a používať.

  Počas mliečneho dňa sme sa obliekli do farby mlieka a ochutnali nielen mlieko, ale aj zdravý domáci jogurt. Na hodinách chémie, biológie slovenského i anglického jazyka sme sa porozprávali o tom, ako funguje telo, odkiaľ jedlo pochádza i o význame jednotlivých potravín pre naše zdravie.

  V posledný deň sme okrem jedenia sladkých koláčikov veselo športovali, nielen počas telesnej a športovej výchovy a krúžkov, ale aj na každej prestávke. Aj žiaci v ŠKD boli usilovní. Vyrobili nádherné výrobky z cestovín, upiekli chutný chlieb, uvarili puding a pripravili skvelé nátierky.

  Budúci týždeň oceníme tých najaktívnejších.

  Jedzme zdravo, hýbme sa pravidelne a budeme fit. Nezabúdajme však na spánok a dostatok pitného režimu. Naše telo sa nám v budúcnosti isto poďakuje.

  Ďakujeme všetkým za účasť, pomoc a aktivitu.

   

 • Hovorme o jedle

 • Medzinárodný festival animovaných filmov pre deti

  Festival Bienále animácie Bratislava (BAB) je na mape medzinárodných festivalov výnimočný svojím jedinečným zameraním výhradne na animovanú tvorbu pre deti. V roku 1991 získal štatút medzinárodného festivalu a od svojich začiatkov spolupracuje s medzinárodnou organizáciou UNICEF. Poslaním festivalu je umožniť umeleckú konfrontáciu animovanej tvorby pre deti, vytvárať podmienky pre jej hodnotenie a podporovať tak všestranný rozvoj tohto výnimočného druhu umenia. O víťazoch v súťaži rozhoduje medzinárodná porota, ktorá udeľuje významné ocenenia. Súčasťou festivalu sú prehliadky animovaných filmov z celého sveta, množstvo výstav.… ale predovšetkým rozprávky, rozprávky a ešte raz ROZPRÁVKY!

  Aj naši žiaci ich mali možnosť vidieť.

  10.10.2018 v kine Scala v Prešove žiaci 1.-5.ročníka videli sériu najlepších rozprávok z tohto festivalu. Organizátori nám poďakovali za účasť a hlasovanie o Cenu detského diváka. Výsledky si môžete pozrieť kliknutím na link:

  http://www.bibiana.sk/sk/podujatia/ocenenia-udelene-na-bab-2018

  Po ukončení festivalu niektoré triedy zavítali do Vlastivedného múzea v Prešove, iné mali prehliadku mesta a zažili aj farmársky trh. 

 • Deň zvierat v škole

 • Práca v ŠKD

 • Európsky týždeň športu

   

  Minulý týždeň sa naša škola zapojila do Európskeho týždňa športu. Na hodinách, ale aj po vyučovaní sme veselo športovali a súťažili. Žiaci si mohli zahrať bedminton, stolný tenis a vybíjanú. Niektorí žiaci otestovali svoju cyklistickú zručnosť pri jazde na bicykli. Jeseň sme odštartovali heslom V zdravom tele -  zdravý duch. Nech nám to vydrží po celý rok.

  Mirka Mormáková zo 6. ročníka dňa 15.9.2018  reprezentovala našu školu na Majstrovstvách Slovenska v TOB v Trebišove. Získala krásne 10. miesto.Blahoželáme. Športu zdar!

 • Zbierka Biela pastelka

  Už každoročne sa v septembri zapájame do verejnej zbierky Biela pastelka na Slovensku. Kúpou tejto bielej pastelky pomáhame nevidiacim a slabozrakým na Slovensku. Všetkým , ktorí prispeli srdečne ďakujeme. V spolupráci so ZŠ Demjata naše dobrovoľníčky vyzberali   27,36€.

  Ďakujeme. 

 • Výstava exotických zvierat

   21.9.2018 k nám zavítali exotické zvieratá ako anakonda, chameleón, korytnačka, krokodíl a iné. Mali sme možnosť ich nielen vidieť, ale aj uchopiť. Od odborníka sme sa dozvedeli zaujímavosti o týchto živočíchoch, ich živote a charakteristických vlastnostiach. Niektorí žiaci sa so zvieratkami aj odfotili.Pre mnohých to bol veľký zážitok.

 • PONUKA KRÚŽKOV V ŠKOLSKOM ROKU 2018/2019

  Názov krúžku                                        Čas konania krúžku                                          Zodpovedný

  1.Čítajme pre potešenie                         Štvrtok 15.00 – 16.00 hod.                                  PaedDr. A. Lipková

  2. Športový krúžok                                  Pondelok 14.00 – 15.00 hod.                              Mgr. J. Pališčáková

  3. Cvičenia zo SJL                                  Piatok       12.30 - 13.30  hod.                             Mgr. J. Štefaničová

  4. Vševedko                                            Streda       12.15 – 13.30 hod.                            PaedDr. E. Michalíková

  5.Turisticko-rekreačný krúžok                 Podľa dohody a počasia                                     PaedDr. E. Mormáková

  6. Šikovné ruky                                       Streda 13.15 - 14.30 hod.                                   Ing. S. Centeková

  7. Tanečno- pohybový krúžok                 Štvrtok 15.00 - 16.00hod.                                   Mgr. M. Frimerová

  8. Krúžok spoločenských hier                 Štvrtok  12.15 – 13.30 hod.                                PaedDr. Ľ. Onofrejová

  9. Učíme sa všeličo                                 Piatok    12.15 – 13.00 hod.                               Mgr. M. Virbová

  10.Bio krúžok                                          Podľa dohody                                                     Mgr. Ľ. Štofaníková

  11. Cvičenia z MAT                                 Štvrtok  13.15  - 14.15 hod.                                PaedDr. E. Mormáková

   

  • prihlásiť sa môžete do konca septembra,
  • krúžková činnosť začína od októbra.

  Tešíme sa na Vás!

 • Hurá! Nový školský rok!

  Hurá! Nový školský rok!

  Milí žiaci, slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa začne 3.9.2018 o 8.30 hod. v rímsko-kat. kostole sv. Šimona a Júdu. Po skončení sv. omše budeme pokračovať na školskej chodbe slávnostným privítaním a neskôr v triedach triednickou hodinou. Školský klub detí a školská jedáleň budú v prevádzke od 4.9. 2018. Materská škola štartuje 3.9.2018.

  Tešíme sa na Vás!

 • Prázdniny

  Prázdniny

  Všetkým našim žiakom želáme slnečné prázdniny plné hier, oddychu a milých stretnutí!

 • Kráska na Dunaji

   

  V dňoch od 14.-16. júna 2018  sme sa my, žiaci 9.ročníka, zúčastnili výletu v Bratislave.

  Navštívili sme Staré mesto, Bratislavský hrad, zoologickú záhradu a mnoho iného...

  Po dlhej a namáhavej ceste bola naša prvá zastávka pri pánovi prezidentovi v jeho sídle - Prezidentskom paláci. Keďže mal deň otvorených dverí, zúčastnili sme sa prehliadky Grasalkovičovho paláca, kde sme mohli vidieť nádhernú vnútornú výzdobu, dozvedieť sa zaujímavé informácie o histórii Slovenskej republiky či odfotiť sa s členmi čestnej stráže. Po tejto prehliadke sme pokračovali v poznávaní Bratislavy, konkrétne Starého mesta, kde sme si utvrdili naše vedomosti o dejepisných udalostiach a miestach. Prezreli sme si rôzne námestia, budovy a iné pamätihodnosti, no nezabudli sme si dať zaslúženú večeru, prechádzku popri Dunaji a nakoniec aj nákupy v nákupnom centre Eurovea.

  Na druhý deň nášho výletu nás hneď zrána privítali múry parlamentu, kde sme sa oboznámili s prácou poslancov a prácou poslaneckých klubov. Niektorých poslancov národnej rady sme stretli osobne a tí nám porozprávali o ich náročnej a zodpovednej práci. V parlamente nás sprevádzal pán poslanec Fecko z Nižnej Šebastovej za čo mu ďakujeme. Ďalším cieľom pri spoznávaní krás nášho hlavného mesta bol Bratislavský hrad. Na hrade sme nestrávili veľa času, no aj tak nám ostane v pamäti ako jeden z najkrajších hradov, aké sme doposiaľ videli. Nasledujúca cesta nás viedla k jednému z najstarších hradov na Slovensku - na Devín. Výstup na hrad bol zdĺhavý,  no za tu krásu, ktorá nás čakala hore, to stálo. Sútok riek Dunaja a Moravy, jedinečný výhľad, starobylé vykopávky,  či hlboká studňa - to všetko sme videli po prvýkrát. Z hradu sme odchádzali unavení,  no s novými zážitkami a vedomosťami. Keď sme toho chodenia mali dosť,  vybrali sme sa za kultúrou. Náš večerný program sme vyplnili návštevou divadelného predstavenia v divadle Astorka. Známi herci sa nám predstavili s divadelnou hrou „Lásky jednej plavovlásky“. Chlapci dali prednosť vychádzke na Slavín a výhľadu na mesto.

  Tretí deň - teda náš posledný deň v Bratislave - sme strávili medzi zvieratami v zoologickej záhrade. Videli sme tam aj exotické zvieratá, ktoré nemáme možnosť vidieť v našich lesoch a v prírode. Po tomto zážitku sme sa vybrali na vyčerpávajúcu cestu domov.

  Počas celého výletu bola medzi nami vynikajúca atmosféra a odchádzali sme plní  nových zážitkov a vedomostí. Z celého srdca ďakujeme našim pani učiteľkám za to, že nám umožnili zažiť tak výnimočné chvíle, ktoré sme naposledy strávili v spoločnosti svojich spolužiakov a za ich zhovievavosť a trpezlivosť pri našich občasných  vylomeninách.

                                                                                                Petra Kopčáková

 • Projekty žiakov

 • Skoky pre zdravie

  S každoročnou pravidelnosťou sa zapájame do projektu Move week. Tohto roku sme 1. júna práve    na MDD skákali pre zdravie. Snažili sme sa prekonať náš minuloročný rekord, čo sa nám aj podarilo.

  1911 preskokov cez švihadlo za školu je SUPER.

  Najlepší skokan cez švihadlo je Róbert Krajňák z 5.ročníka s počtom skokov 149.

  2.miesto – Viktória Lazorčáková z 8.ročníka (91)

  3. miesto – Peter Šoltys z 5.ročníka (84).

  Najviac preskokov za triedu mali žiaci 5.ročníka (564).

  Blahoželáme a všetkým prajeme veľa zdravia.

 • T. G. Masaryk - beseda

  V tomto roku si pripomíname významnú historickú udalosť, ktorá sa týka počiatkov našej štátnosti  -  a to vznik 1. ČSR v roku 1918.  Pre žiakov 7.-9. ročníka sme pripravili besedu s PhDr. J. Štofaníkom, Phd. o významnom politikovi a prvom prezidentovi ČSR,  T.G.Masarykovi.

 • Týždeň modrého gombíka

  Týždeň modrého gombíka

  Slovenský výbor pre UNICEF už po 14. raz zorganizoval celoslovenskú verejnú zbierku Týždeň modrého gombíka,  ktorá sa konala 14. - 20. mája 2018. Aj naša škola, v spolupráci so ZŠ Demjata, sa do tejto zbierky zapojila.

  Zbierkou a s heslom Pre každé dieťa, detstvo chceme pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú. Naši dobrovoľníci oslovili a vyzberali krásnu sumu  63,56 € v Tulčíku aj v Demjate.

  Odmenou za ich príspevok im bol krásny modrý gombík. Všetkým zo srdca ďakujeme.

 • Hľadáme nových olympionikov

  „Hľadáme nových olympionikov“, takto znel názov súťaže, ktorej sme sa 22.5.2018 zúčastnili na ZŠ Šmeralova  v Prešove. Tí najlepší bežci  mladších žiakov a žiačok celého Prešovského kraja si zasúťažili v behu na 60m, 600m a 1000metrov. Našu školu reprezentovali najlepší bežci zo 6.ročnika: M. Grešáková, J. Šoltys a L. Kostelník.

  Najlepšie skončila Martina Grešáková, ktorá v silnej konkurencii športových škôl získala pekné 5. miesto. Blahoželáme a všetkým účastníkov ďakujeme za reprezentáciu školy.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Tulčík
  Tulčík 116, 082 13 Tulčík
 • +421 51 7789829
  0948 258 745

Fotogaléria