Navigácia

 • POZVÁNKA

  POZVÁNKA

  Vážení rodičia,

  v zmysle Výzvy starostky obce Tulčík na voľby členov rady školy pri ZŠ s MŠ Tulčík Vás pozývame na plenárne zasadnutia členov Rodičovského združenia pri ZŠ s MŠ Tulčík,  ktoré sa uskutočnia:

   

  Elokované pracovisko ako súčasť ZŠ s MŠ (materská škola):  21. 01. 2019 o 16.00 hod. v budove MŠ,

  Základná škola: 24. 01. 2019 o 16.00 hod. v budove ZŠ.

   

  Žiadame rodičov, aby svojich kandidátov oslovili a následne spoločne vyplnili tlačivo, ktoré je v prílohe pozvánky.

   

  Po skončení volieb do Rady školy pri ZŠ s MŠ Tulčík budú k dispozícii triedni učitelia na konzultácie o výsledkoch výchovnovzdelávacej činnosti žiakov.

 • Vianočná zbierka Unicef

  1,4 milióna detí v Južnom Sudáne, Nigérii, Somálsku a Jemene trpí hladom. Výnos z tohtoročnej vianočnej zbierky bude využitý na zabezpečenie nutrične hodnotnej stravy pre deti, ktoré trpia podvýživou. Pred Vianocami by sme mali myslieť nielen na seba, ale aj na iných. Zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí sa do vianočnej zbierky Unicef zapojili a prispeli na pomoc pre deti v Afrike. V spolupráci so ZŠ Demjata sme vyzbierali 81,- €.    Odmenou nám bola krásna vianočná pohľadnica alebo nálepka.

  Ďakujeme a krásne sviatky prajeme!

 • Organizácia posledného vyučovacieho dňa v roku 2018

  Vyučovanie vo všetkých triedach základnej školy sa skracuje na štyri vyučovacie hodiny. ŠJ a ŠKD v prevádzke ako obvykle.

 • Pozvanie

  Pozvanie

  Srdečne Vás pozývame

  do Kultúrneho domu v Tulčíku,

  prežiť s deťmi a žiakmi

       Základnej školy s materskou školou v Tulčíku

  Anjelské Vianoce

                                                                20.12.2018

                                                                   o 16.00 hod.

   

  Zároveň Vás pozývame na tradičný vianočný jarmok.

   

   

 • Mikuláš 2018

  Mikuláš v škole bol SUPER. Rozdával so svojimi pomocníkmi - čertmi a anjelmi darčeky a vyčaroval úsmev na každej detskej tvári. Odmenou mu boli naše piesne, tance i maľované obrázky. Po jeho odchode sme sa vybrali dobrodružnou cestou vlakom do Cinemaxu, aby sme si pozreli poučnú rozprávku pre každú vekovú kategóriu - Grinch. 

  Ďakujeme!

 • Deti na nete

  Deti dnes trávia mnoho času na internete, či už hraním hier alebo navštevovaním rôznych stránok. Úlohou rodičov i pedagógov je ochrániť ich pred nebezpečnými hrozbami internetu.

  Už viac ako 30 000 žiakov sa vďaka školeniam s odborníkmi  Nadácie Orange poučili o online hrozbách a závislostí od internetu. Podľa prieskumu spoločnosti Orange Slovensko z roku 2012 vzrástol počet detí, ktoré používajú mobil a internet. Úmerne s tým sa zvýšil aj počet detí, ktoré sú ohrozené ich negatívnymi vplyvmi. Takmer každé druhé dieťa četuje  na sociálnych sieťach a takmer všetky staršie deti čet  pravidelne využívajú. Narastá aj fenomén „cudzej osoby“, s ktorou sa dieťa dostáva do kontaktu vo virtuálnom svete. Prieskum zároveň ukázal, že až 80 % 12- až 15-ročných detí surfuje po internete každý deň. Je preto dôležité deti vzdelávať a hovoriť s nimi o negatívach webu. Internet má na život detí aj pozitívny vplyv. Slúži im ako zdroj informácií,  na prehlbovanie kontaktov a spojenie so svetom. Cez internet možno navyše anonymne vyhľadať pomoc pri riešení problémov, ktoré deti a mladí ľudia prežívajú.

  Aby sme sa ľahšie orientovali, zapojili sme sa do projektu aj my.

  23.11. 2018 k nám zavítala  psychologička Mgr. Marianna Mereššová, ktorá so žiakmi 2.-9.ročníka diskutovala o nástrahách internetu a kyberšikanovaní.

  Ema Mydlárová z 8.ročníka to zhrnula takto:

  „Rozprávali sme sa aj o dvoch najznámejších sociálnych sieťach – facebooku a instagrame. Ukázali sme si videá, ktoré vznikli podľa skutočných udalostí, pri ktorých sme sa mohli slobodne vyjadriť bez ohľadu na to, že pani psychologičku sme videli prvýkrát v živote. Veľmi nás potešilo, že neprezradí naše tajomstvá, s ktorými sme sa jej mohli zdôveriť. Okrem toho, že sme sa dozvedeli viac o kyberšikane a porovnali si, v čom je verejný profil na instagrame ako súkromný , sme pani psychologičku zasvätili trochu viac do sveta elektroniky. Z tejto hodiny sme si vzali ďalšie ponaučenie a radi by sme si to niekedy zopakovali.“

   

  Ďakujeme veľmi pekne!

 • iBobor - medzinárodná súťaž

  Počas týždňa 12. - 16. novembra 2018 sa naši žiaci prvykrát zapojili do medzinárodnej súťaže  iBobor:

   Čo je iBobor?

  V roku 2004 založila prof. dr. Valentina Dagienė v Litve informatickú súťaž. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor, preto sa súťaž volá po litovsky Bebras (tento názov sa používa aj v angličtine na medzinárodných podujatiach) a po slovensky Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do mnohých ďalších krajín. V školskom roku 2017/2018 sa konala súťaž v 44 krajinách a zapojilo sa do nej 2 165 979 žiakov.

  Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

  Z našej školy sa zapojilo 78 žiakov z 2. až 9. ročníka, ktorí súťažili v jednotlivých kategóriach:

  • Drobci: 2.-3. ročník ZŠ
  • Bobríci: 4.-5. ročník ZŠ
  • Benjamíni: 6.-7. ročník ZŠ, príma a sekunda osemročného gymnázia
  • Kadeti: 8.-9. ročník ZŠ, tercia a kvarta osemročného gymnázia

   

  Z dosiahnutývh výsledkov máme veľkú radosť.

  Ďakujeme našim deťom za účasť, blahoželáme k výsledkom. A samozrejme sa tešíme na účasť v ďalšom ročníku.

  Viac informácií na: http://www.ibobor.sk/vyhodnotenie2018.php, www.ibobor.sk 

  (o 2 týždne, pomocou suťažného kódu si rodičia môžu pozrieť test svojho dieťaťa)

   

  VÝSLEDKY:

  Kadeti – súťažili 12. novembra 2018

  V kategórii Kadeti  v rámci SR súťažilo 16 209 súťažiacich. Plný počet bodov dosiahli 527, úspešných riešiteľov je 8 196 (50,4%). Priemer získaných bodov je 49,33 (z 80); medián je 50,69.

  Naša topka:

  1. Mydlárová Ema – 8. roč- (68,01/80)

  2. Mydlárová Lívia – 9. roč.(58,68/80)

  3. Dvorčáková Radka – 9. roč (56,02/80)

  Medzi úspešných riešiteľov sa zaradili: Mydlárová Ema, Mydlárová Lívia, Dvorčáková Radka,

                                                                 Čajková Viktória, Jusko Matej
   

  Benjamíni – súťažili 14. novembra 2018

  V kategórii Benjamíni súťažilo 18 329 súťažiacich. Plný počet bodov dosiahli 508, úspešných riešiteľov je 8 120 (44,3%). Priemer získaných bodov je 47,45 (z 80); medián je 46,69.

  Naša topka:

  1. Mormáková Miroslava – 6. roč- (61,35/80)

  2. Mišenčíková Barbora – 7. roč. a Kračinovský Šimon – 6. roč - (58,68/80)

  3. Kraus Nikolas – 7. roč- (57,35/80)

  Medzi úspešných riešiteľov sa zaradili:  Mormáková Miroslava,  Mišenčíková Barbora,

                                                                 Kračinovský Šimon, Kraus Nikolas, Mydlárová Patrícia

  Bobríci – súťažili 16. novembra 2018

  V kategórii Bobríci súťažilo 18 460 súťažiacich. Plný počet bodov dosiahli 543, úspešných riešiteľov je 6 683 (36,2%). Priemer získaných bodov je 50,57 (z 96); medián je 48.

  Naša topka:

  1 Hromjáková Žofia – 5. roč- (96/96)

  2. Mišenčíková Tereza – 5. roč.- (84/96)

  3. Hojsáková Dorota – 4. roč- (56/96)

  Medzi úspešných riešiteľov sa zaradili: Hromjáková Žofia,  Mišenčíková Tereza

   

  Drobci – súťažili 13. novembra 2018

  V kategórii Drobci súťažilo 13 629 súťažiacich. Plný počet bodov dosiahlo 91, úspešných riešiteľov je 1 768 (13,0%). Priemer získaných bodov je 30,40 (zo 72); medián je 28.

  Naša topka:

  1 Pankuch Jakub – 3. roč- (48/72)

  2. Pavlínsky Filip – 2. roč.- (43/72)

  3. Poláková Patrícia – 3. roč- (40/72)

  Medzi úspešných riešiteľov sa zaradil: Pankuch Jakub

   

 • Stolný tenis

  Naši šikovní žiaci sa  8.11 a 14.11.2018 zúčastnili Okresného kola v stolnom tenise v ZŠ Sibírskej.

  V tvrdej konkurencii nás dôstojne reprezentovali najlepší žiaci zo školského kola - Šimon Frimer, Joachym Šoltys, Róbert Krajňák a Lukáš Kostelník. V skupine obsadili 2. miesto a postúpili do semifinále.

  Žiačky Daniela Rákošová, Zuzana Šoltysová a Viktória Lazorčáková obhajovali naše víťazstvo z minulého roka a po náročných zápasoch so ZŠ Šmeralová, ZŠ s MŠ Svinia a Lipovce sa nám to podarilo. Postupujeme do krajského kola  a tešíme sa na nových súperov.

  Všetkým stolnotenistom ďakujeme za reprezentáciu a prajeme veľa športových úspechov!

  Mgr. Jarmila Pališčáková

 • Literárna súťaž

  ABC - Centrum voľného času so sídlom v Prešove usporiadalo v októbri literárnu súťaž Veselé prázdniny,          na ktorej našu školu úspešne reprezentovala so svojím prázdninovým príbehom Žofia Hromjáková, žiačka        5. ročníka. Za svoj príspevok dostala diplom a pekné vecné ceny. Srdečne jej blahoželáme a prajeme veľa tvorivých nápadov pri písaní ďalších pekných príbehov.

  Mgr. Miriam Pribišová

 • Divadelné predstavenie v ANJ

  Už pravidelne sa zúčastňujeme divadelných predstavení v anglickom jazyku, ktoré pre nás pripravuje Divadelné centrum z Martina.

  Aj 12.11.2018 si žiaci 4.-6. ročníka mohli pozrieť v kine Scala predstavenie Smelý zajko v Afrike. Vtipné spracovanie známej rozprávky so slovíčkami a frázami primeranými veku a vedomostiam umožnilo  žiakom upevniť si vedomosti z anglického jazyka zábavnou formou.

  Tešíme sa aj nabudúce.

  Mgr. Jarmila Pališčáková

 • Návšteva Múzea rusínskej kultúry

  Dňa 12. novembra 2018 sa žiaci 4. - 6. ročníka zúčastnili exkurzie v priestoroch Múzea rusínskej kultúry v Prešove. Podujatie sa uskutočnilo v rámci multikultúrnej výchovy s cieľom spoznať dejiny a kultúru početnej národnostnej menšiny žijúcej na Slovensku. Po krátkej prednáške o liturgických obradoch a dejinách Ruska si žiaci so záujmom prezreli výstavu makiet drevených chrámov, dobovú izbu s ukážkami ľudovej remeselnej výroby, diela ruského maliara a grafika Alexandra Jerašova zobrazujúce prelomové momenty v dejinách Ruska a výstavu krásnych porcelánových bábik.

  Mgr. Miriam Pribišová

 • Medzinárodný deň školských knižníc

  Každý štvrtý októbrový pondelok majú školské knižnice sviatok. Tento deň  vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva a pripomína sa od roku 1999.

  Cieľom je vyzdvihnúť význam a prínos knižníc pri vzdelávaní detí, podporiť vzťah žiakov ku knihám, školskej knižnici, čítaniu, poznávaniu nového, no hlavne k získaniu väčšieho počtu milovníkov kníh.

  Aj pre našich žiakov bol tento deň pestrejším ako inokedy. Hodiny čítania sa na prvom stupni uskutočnili priamo v školskej knižnici. Najlepšie sa v nej zrejme  cítili naši malí prváci. Veľmi im učarovalo množstvo pekných literárnych diel a ťažko im  bolo sa s nimi rozlúčiť.  Počet  kníh v našej knižnici sa pohybuje okolo 5000 kusov.

  V knižnici sa čítalo, kreslilo, vyrábali sa záložky do kníh,  plagátiky – pozvánky do knižnice pre tých, ktorí nevedia nájsť k nej cestu. Radosti nebolo konca. Prváci sa ešte aj  v poobedňajších hodinách dožadovali vstupu            do knižnice a mali záujem požičať si knihy domov a stať sa členmi knižnice.

  Knižnice sa považujú aj za bránu do života. Brána je symbolom vstupu do nového priestoru. Veríme, že tento nový priestor poznávania im bude nielen zábavným, no veľmi pozitívnym prvkom v ich ďalšom vzdelávaní.

 • Exkurzia v Kunsthalle

  Žiaci 7. - 9. ročníka mali možnosť dňa 24.10. 2018 v košickom Kunsthalle vidieť zaujímavú výstavu s názvom  Na ceste k slovenskej štátnosti. Žiaci mali možnosť vidieť rôzne dokumenty a obrazové materiály súvisiace    so vznikom a ďalším historickým obdobím spoločného štátu Čechov a Slovákov. Výstava, filmy, 3D projekcia, vedomostný test z dejepisu vystriedala obhliadka Dómu sv. Alžbety, ktorý je najväčšou slovenskou katedrálou, a výstup na vežu. 

 • Zdravie v ŠKD

 • Hovorme o jedle

  alebo Týždeň zdravej výživy

  Naša škola sa pravidelne zapája do celoslovenskej súťaže Hovorme o jedle. Súťaž organizovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu a Ministerstvom pôdohospodárstva v spolupráci s ďalšími potravinárskymi organizáciami je  rozdelená do viacerých častí. Vzdelávacia, literárna, výtvarná a tohto roku aj fotografická časť má viacero tém o potravinách a zdravom životnom štýle. Žiaci sa učia najmä zážitkovou formou získavať znalosti o dôležitosti zdravej výživy     pre človeka.

  Počas týždňa sme navštívili pekáreň aj Poľnohospodárske družstvo Sekčov Tulčík. Žiaci 3.ročníka        na hodine slovenského jazyka zaznamenali tieto udalosti formou správy:

  Dňa 15.10.2018 v Tulčíku žiaci 1.stupňa boli na exkurzii v pekárni. Žiaci videli ako sa pečie chlieb a ostatné výrobky z pečiva. Boli tam preto, lebo je Týždeň zdravej výživy. V pekárni sa im veľmi páčilo.

  Patrícia Poláková

   

  Dňa 17.10.2018 žiaci 1.stupňa boli na exkurzii v PD Sekčov. Stalo sa to, lebo bol Deň mlieka. Žiaci tam videli veľa kráv a dojáreň. Potom sme si dali horúci nápoj a išli sme naspäť do budovy školy.

  Jakub Pankuch

   

  Dňa 17.10.2018 žiaci 1.stupňa boli na exkurzii v PD Sekčov. Sprevádzal nás jeden veľmi milý ujo. Ukázal nám stajne a dojáreň. Mohli sme si pohladkať malé teliatka a kravičky. Na koniec nám dali horúcu čokoládu. Boli sme na  Deň mlieka.

  Ema Tomášová

   

  Počas ovocno-zeleninového dňa žiaci vystavovali plody zeme, ochutnali skvelé ovocné koláče              a  vyrobili zeleninové šaláty. V iný deň zas vyrobili chutné nátierky každého druhu. Žiaci 7.- 9.ročníka si vyskúšali etiketu stolovania, ako správne usporiadať servis a príbory na stôl, ako ich uchopiť a používať.

  Počas mliečneho dňa sme sa obliekli do farby mlieka a ochutnali nielen mlieko, ale aj zdravý domáci jogurt. Na hodinách chémie, biológie slovenského i anglického jazyka sme sa porozprávali o tom, ako funguje telo, odkiaľ jedlo pochádza i o význame jednotlivých potravín pre naše zdravie.

  V posledný deň sme okrem jedenia sladkých koláčikov veselo športovali, nielen počas telesnej a športovej výchovy a krúžkov, ale aj na každej prestávke. Aj žiaci v ŠKD boli usilovní. Vyrobili nádherné výrobky z cestovín, upiekli chutný chlieb, uvarili puding a pripravili skvelé nátierky.

  Budúci týždeň oceníme tých najaktívnejších.

  Jedzme zdravo, hýbme sa pravidelne a budeme fit. Nezabúdajme však na spánok a dostatok pitného režimu. Naše telo sa nám v budúcnosti isto poďakuje.

  Ďakujeme všetkým za účasť, pomoc a aktivitu.

   

 • Hovorme o jedle

 • Medzinárodný festival animovaných filmov pre deti

  Festival Bienále animácie Bratislava (BAB) je na mape medzinárodných festivalov výnimočný svojím jedinečným zameraním výhradne na animovanú tvorbu pre deti. V roku 1991 získal štatút medzinárodného festivalu a od svojich začiatkov spolupracuje s medzinárodnou organizáciou UNICEF. Poslaním festivalu je umožniť umeleckú konfrontáciu animovanej tvorby pre deti, vytvárať podmienky pre jej hodnotenie a podporovať tak všestranný rozvoj tohto výnimočného druhu umenia. O víťazoch v súťaži rozhoduje medzinárodná porota, ktorá udeľuje významné ocenenia. Súčasťou festivalu sú prehliadky animovaných filmov z celého sveta, množstvo výstav.… ale predovšetkým rozprávky, rozprávky a ešte raz ROZPRÁVKY!

  Aj naši žiaci ich mali možnosť vidieť.

  10.10.2018 v kine Scala v Prešove žiaci 1.-5.ročníka videli sériu najlepších rozprávok z tohto festivalu. Organizátori nám poďakovali za účasť a hlasovanie o Cenu detského diváka. Výsledky si môžete pozrieť kliknutím na link:

  http://www.bibiana.sk/sk/podujatia/ocenenia-udelene-na-bab-2018

  Po ukončení festivalu niektoré triedy zavítali do Vlastivedného múzea v Prešove, iné mali prehliadku mesta a zažili aj farmársky trh. 

 • Deň zvierat v škole

 • Práca v ŠKD

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Tulčík
  Tulčík 116, 082 13 Tulčík
 • +421 51 7789829
  0948 258 745

Fotogaléria