Navigácia

 • Pozvánka na triedne aktívy ZRŠ

  Vážení rodičia, srdečne Vás pozývame na triedne aktívy ZRŠ, ktoré sa uskutočnia dňa 24.4.2018. Čas triednych aktívov je podľa pokynov triednych učiteľov (16.00 a 16.30 hod.) Tešíme sa na Vašu účasť!

 • ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

 • Beseda so spisovateľkou Gabrielou Futovou v ZŠ v Demjate

 • Exkurzia v Košiciach

  Dňa 10.4.2018 sa naši piataci a šiestaci zúčastnili exkurzie zameranej na matematickú predstavivosť a finančnú gramotnosť.  Navštívili  výstavu Bricklandia, kde  si pozreli rôzne stavby z LEGA a zároveň     si mohli postaviť rôzne útvary podľa predlohy aj podľa vlastnej fantázie. Potom  sa presunuli  do Východoslovenského múzea na interaktívnu výstavu Múdro sporiť a rozumne míňať, kde  sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií z oblasti financií z minulosti aj súčasnosti. Veľmi ťažko sa im odtiaľ odchádzalo, lebo iba tam sa dali získať loptičky z bankomatu..

 • McDonald´s cup

  Žiaci 1.stupňa  v zložení Daniel Kostelník, Matúš Kačmár, Benjamín Šoltys, Dominik Šoltys, Martin Mikloš, Lukáš Pavlinský, Timotej Sabol, Petra Lazorčáková a Vanesa Tomičová nás 16.4.2018 po prvýkrát reprezentovali na futbalovom turnaji McDonald´s Cup v Prešove. V skupine si zahrali so ZŠ Lesnícka, ZŠ Mukačevská a ZŠ Sibírska. Hoci výsledky zápasov im nepriniesli postup, vyskúšali si futbal na umelom trávniku, zoznámili sa s novým prostredím a nabrali cenné skúsenosti do budúceho ročníka.

 • Biblia očami detí a mládeže

  Diecézny katechetický úrad Košickej arcidiecézy organizoval diecézne kolo celoslovenskej výtvarnej súťaže "Biblia očami detí a mládeže", do ktorej sa zapojili základné školy, špeciálne základné školy a stredné školy našej arcidiecézy. Odborná porota hodnotila umeleckú a obsahovú stránku doručených prác. Medzi víťazov zaradili aj výtvarné dielo našej Andrey Očkovičovej, žiačky 9. ročníka, ktorá získala 1. miesto vo svojej kategórii. Jej práca ďalej postúpila do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční v máji v Levoči.

  Andrei srdečne blahoželáme a držíme prsty vo finále!

 • Slávnostný zápis do 1. ročníka

  Nastal dôležitý čas pre všetkých predškolákov na Slovensku. Aj predškoláci v Tulčíku netrpezlivo čakali, kedy základná škola otvorí svoje dvere a zapíše ich do  veľkej knihy školákov. Ten deň nastal. V škole prebiehali posledné  prípravy a deti v škôlke už nemohli pokojne spať. Slávnostný zápis prebiehal pod taktovkou p. učiteľky Marcinovej. Deti sa predbiehali v počítaní, pomenovaní geometrických tvarov, vystrihovaní, kreslení...Potešil ich krátky umelecko-športový program. Rodičia so zatajeným dychom sledovali svoje ratolesti a podpisom potvrdili svoje žiadosti. Môžeme konštatovať, že v tento slávnostný deň sa prišlo do prvého ročníka zapísať 14 detí. Ďakujeme im a ich rodičom za prejavenú dôveru. 

  P.S Zápis prebieha ešte do konca apríla.

 • Spoločné stretnutie žiakov 3. a 4. ročníka ZŠ Demjata a Tulčík

 • Spoločné stretnutie predškolákov s prvákmi a druhákmi

 • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY

 • Deti sa učia cez reálne príbehy iných detí ako pomôcť ľudom i prírode

      

  Detský čin roka vyjadruje túto myšlienku. Aj divadelné prestavenie v anglickom jazyku „HEROES“ , ktorého sa  27. 3.  zúčastnili žiaci 7.-9.ročníka, sa nieslo v tomto duchu. Čo je hrdinstvo, pomoc a záchrana? Prostredníctvom príbehov sme sa to mohli dozvedieť. Predstavenie bolo zábavné a poučné a my sme si mohli zopakovať, či naučiť sa zopár anglických fráz a slovíčok.

  Tešíme sa aj nabudúce.                                                                                                              Mgr. J. Pališčáková

 • Oslavy 55. výročia otvorenia základnej školy

  Pri príležitosti 55. výročia školy sme dokorán otvorili priestory našej školy. Rodičia sa mohli zúčastniť vyučovania, prezrieť si vynovené priestory školy, podpísať sa na spomienkovú pohľadnicu a v popoludňajších hodinách si zašportovať so svojimi deťmi.

  V stolnotenisovom turnaji rodičov získali:

  1. miesto: p. Frimer
  2. miesto: p. Vavrek
  3. miesto: p. Krajňák
  4. miesto: p. Mormák

  V žiackej kategórii získali:

  1. miesto: Šimon Frimer
  2. miesto: Róbert Krajňák
  3. miesto: Matej Frimer

  Nasledujúci deň bol venovaný oslavám výročia školy. Odštartovali to spomienkové prezentácie a besedy s pozvanými hosťami, ktorí sú so školou v Tulčíku spätí odmalička, lebo ju navštevovali. Pani starostka J. Šoltésová, jej zástupca pán J. Frimer, rodina úspešných športovcov Tomečkových, pani riaditeľka MŠ v Demjate L. Kovalčinová, vedúci dobrovoľných hasičov v Demjate pán Čajka, starosta Demjaty pán Bašista a za poslancov v Tulčíku pozvanie prijal aj pán Babinčák.

  Slávnostný program v priestoroch školy umožnil všetkým účastníkom prežiť pekný kultúrny zážitok. Žiacki moderátori nás oboznámili s históriou školy, jej premenami a ľuďmi, ktorí tu študovali. Tanečné, recitačné I spevácke čísla lahodili našim ušiam. V závere programu sme vyhodnotili vyhlásené súťaže pri príležitosti výročia školy.

  Najlepšie selfie: J. Futejová a M. Grešáková – 6.ročník

  Najlepšie video: S. Kováč – 6.ročník

                              N. Tomková a V. Čajková – 8.ročník

  Najlepšia vlastná tvorba na tému škola: K. Kračinovský, R. Dvorčáková – 5.ročník,

        Z.Šoltysová, D. Rákošová – 6.ročník

  Nechýbala ani mafinová torta s ohňostrojom tak, ako sa na každú narodeninovú oslavu patrí.

  Všetko najlepšie prajeme a ešte veľa školských rokov v Tulčíku!

 • DOD - športovanie

 • Deň otvorených dverí - dopoludnie

 • Múzeum moderného umenia Andyho Warhola

  Dňa 14.3. 2018 sme  spolu so žiakmi 6. - 9. ročníka základnej školy navštívili Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v MedzilaborciachPre našich žiakov môže byť A. Warhol a jeho rodina pochádzajúca z Mikovej pri Medzilaborciach príkladom toho, ako sa z neľahkých podmienok dokázala presadiť v USA a vďaka ťažkej práci a talentu vytvoriť kultúrnu a ľudskú stopu v našich aj svetových dejinách.

  MMUAW bolo založené v roku 1991, ako prvé na svete venované osobnosti kráľa  pop-artu. STÁLA EXPOZÍCIA DIEL ANDYHO WARHOLA pozostáva z originálov jeho diel zapožičaných múzeu nadáciou Andyho Warhola pre vizuálne umenie v New Yorku, zo zbierok súkromných zberateľov a z diel, ktoré sú majetkom múzea. V expozícii sú zastúpené všetky tvorivé obdobia umelca vrátane jeho dominantných výtvarných tém. Expozícia pozostáva  z cca 200 umeleckých diel.

 • Hviezdoslavov Kubín

  V stredu (7.3. 2018) sa v našej škole uskutočnila recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín. Okrem žiakov 1. a 2. stupňa sa mohli umelecky prezentovať aj škôlkari. Tréma postupne opadla a recitátori si vyslúžili potlesk od poroty i od spolužiakov. Svojím prednesom nám pripravili príjemný estetický zážitok.

  Tí najlepší boli ocenení diplomom:

  v poézii: I. kategória

  2. miesto – Emka Tomášová, Adam Petrila

  3. miesto – Sandra Mattesová, Terezka Mišenčíková

      II. kategória

  3. miesto – Šimon Kračinovský

   

  v próze: I. kategória

  1. miesto – Timotej Sabol, Maroš Kanaš

  2. miesto –  Matej Mackanič

  3. miesto –  Jakub Pankuch

     II. kategória

  1. miesto – Barborka Mišenčíková

  2. miesto – Mirka Mormáková, Matej Frimer

 • Prázdniny

  Tešíme sa na jarné prázdniny! Takto znelo v našich triedach počas celého piatka. ÁNO, jarné prázdniny sú tu! Začínajú 26. 2. a potrvajú do 2.3. V škole sa opäť uvidíme v pondelok 5. 3.

  Zároveň sa chceme poďakovať všetkým rodičom, učiteľom a  kuchárkam, že našich žiakov vedú k zdravej strave a k optimálnym športovým aktivitám, pretože na okolitých školách zúrila chrípková epidémia a naši žiaci jej statočne odolali.

  Krásne prázdniny!

 • Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide...

  Fašiangy je obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy. Najznámejšie a zároveň najveselšie sú posledné dni fašiangov, spojené s radovánkami a hodovaním. Fašiangové tradície, spojené so sprievodmi maskovaných ľudí, boli akýmsi prechodom medzi Vianocami a Veľkonočnými sviatkami. O fašiangoch sa dozvedáme z písomností už z 13. storočia.

  Aj my sme si toto veselé obdobie pripomenuli sprievodom masiek, obľúbeným karnevalom a tanečnou zábavou. Žiaci 9. ročníka vyzdobili školu, pripravili popcorn i tanečnú hudbu, ktorá nás počas prezentácie masiek sprevádzala. Mohli sme vidieť krásnu chobotnicu, tanečnice, vojakov, či mobil s nabíjačkou. Veselé a nápadité masky boli ocenené vecnou cenou. Popcorn, súťaže a diskotéka boli predprípravou na tombolu. Takmer každý získal nejakú cenu a spokojní a vyšantení sme odišli na polročné prázdniny, aby sme sa po nich už mohli tešiť na fašiangové šišky pred Popolcovou stredou. Po nej nasleduje pôst a príprava na Veľkú noc.

  Prajeme veselé fašiangy!
   

 • Kúzelná fyzika

  V pondelok 29. 1. 2018 sme v našej škole kúzlili s Kúzelnou fyzikou. Zábavnou formou sme prostredníctvom jednoduchých experimentov objavili fyzikálne deje okolo nás, o ktorých sa učíme v prírodovede aj na hodinách fyziky a ktoré nás sprevádzajú aj naším každodenným životom a pritom si to ani neuvedomujeme. Pevne veríme, že sa týmto programom podarilo u väčšiny z nás vzbudiť záujem o fyzikálne deje okolo nás, vnímať fyziku na každom kroku ako krásnu a kúzelnú vednú disciplínu.

 • Majstrovstvá okresu Prešov v stolnom tenise jednotlivcov

  Sobota 20.1. 2018 patrila v Prešove stolnému tenisu. Na ZŠ Sibírska sa zišli všetky žiacke kategórie stolnotenisových nadšencov. Nechýbali sme ani my. Početná výprava vyrazila a spríjemnila si deň touto populárnou hrou. Po žrebovaní nasledovalo zápolenie o postup zo skupiny. V kategórii najmladších žiakov bol najúspešnejší Peter Šoltys. Získal pekné 3. miesto. V kategórii mladších žiačok získala 2. miesto Daniela Rákošová a v kategórii starších žiačok Radka Dvorčáková skončila  na 3. mieste. Aj napriek postupu zo skupiny sa ostatní žiaci neprebojovali  na popredné priečky. Našim športovým mottom stále ostáva „Nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa.“, preto ďakujeme aj Damiánovi Dragoňovi, Matejovi a Šimonovi Frimerovým, Sebastiánovi Kováčovi, Zuzane Šoltysovej, Barbore Kačmárovej, Eve Juskovej a Martinovi Kostelníkovi za prístup a reprezentáciu školy.

  Oceneným srdečne blahoželáme a všetkým prajeme veľa trpezlivosti pri tréningoch.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Tulčík
  Tulčík 116, 082 13 Tulčík
 • +421 51 7789829
  0948 258 745

Fotogaléria