Navigácia

Sobota 20. 10. 2018

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľka ZŠ s MŠ v Tulčíku oznamuje, že podľa §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytuje z organizačných a prevádzkových dôvodov

  riaditeľské voľno pre žiakov ZŠ

  na deň 29. 10. 2018 (pondelok).

  Zároveň Vám oznamujeme, že ŠKD a ŠJ nebudú v prevádzke.

  Riadne vyučovanie bude pokračovať v pondelok 05. 11. 2018.

  Mgr. Monika Dragoňová v.r.

 • TESTOVANIE PIATAKOV

  Informácie o testovaní piatakov získate po kliknutí na tento odkaz

  T5/2018

 • alebo Týždeň zdravej výživy

  Naša škola sa pravidelne zapája do celoslovenskej súťaže Hovorme o jedle. Súťaž organizovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu a Ministerstvom pôdohospodárstva v spolupráci s ďalšími potravinárskymi organizáciami je rozdelená do viacerých častí. Vzdelávacia, literárna, výtvarná a tohto roku aj fotografická časť má viacero tém o potravinách a zdravom životnom štýle. Žiaci sa učia najmä zážitkovou formou získavať znalosti o dôležitosti zdravej výživy pre človeka.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Tulčík
  Tulčík 116, 082 13 Tulčík
 • +421 51 7789829
  0948 258 745

Fotogaléria