Navigácia

Pondelok 21. 1. 2019

 • POZVÁNKA

  Vážení rodičia,

  v zmysle Výzvy starostky obce Tulčík na voľby členov rady školy pri ZŠ s MŠ Tulčík Vás pozývame na plenárne zasadnutia členov Rodičovského združenia pri ZŠ s MŠ Tulčík, ktoré sa uskutočnia:

  Elokované pracovisko ako súčasť ZŠ s MŠ (materská škola): 21. 01. 2019 o 16.00 hod. v budove MŠ,

  Základná škola: 24. 01. 2019 o 16.00 hod. v budove ZŠ.

  Žiadame rodičov, aby svojich kandidátov oslovili a následne spoločne vyplnili tlačivo, ktoré je v prílohe pozvánky.

  Po skončení volieb do Rady školy pri ZŠ s MŠ Tulčík budú k dispozícii triedni učitelia na konzultácie o výsledkoch výchovnovzdelávacej činnosti žiakov.

 • 1,4 milióna detí v Južnom Sudáne, Nigérii, Somálsku a Jemene trpí hladom. Výnos z tohtoročnej vianočnej zbierky bude využitý na zabezpečenie nutrične hodnotnej stravy pre deti, ktoré trpia podvýživou. Pred Vianocami by sme mali myslieť nielen na seba, ale aj na iných. Zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí sa do vianočnej zbierky Unicef zapojili a prispeli na pomoc pre deti v Afrike. V spolupráci so ZŠ Demjata sme vyzbierali 81,- €. Odmenou nám bola krásna vianočná pohľadnica alebo nálepka.

  Ďakujeme a krásne sviatky prajeme!

 • Vyučovanie vo všetkých triedach základnej školy sa skracuje na štyri vyučovacie hodiny. ŠJ a ŠKD v prevádzke ako obvykle.

 • Pozvanie

  Srdečne Vás pozývame

  do Kultúrneho domu v Tulčíku,

  prežiť s deťmi a žiakmi

  Základnej školy s materskou školou v Tulčíku

  Anjelské Vianoce

  20.12.2018

  o 16.00 hod.

  Zároveň Vás pozývame na tradičný vianočný jarmok.

 • Mikuláš v škole bol SUPER. Rozdával so svojimi pomocníkmi - čertmi a anjelmi darčeky a vyčaroval úsmev na každej detskej tvári. Odmenou mu boli naše piesne, tance i maľované obrázky. Po jeho odchode sme sa vybrali dobrodružnou cestou vlakom do Cinemaxu, aby sme si pozreli poučnú rozprávku pre každú vekovú kategóriu - Grinch.

  Ďakujeme!

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Tulčík
  Tulčík 116, 082 13 Tulčík
 • +421 51 7789829
  0948 258 745

Fotogaléria