Navigácia

 • Vianočné prázdniny

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  oznamujeme Vám, že vianočné prázdniny trvajú od 23. 12. 2017 do 5.1.2018. Školské vyučovanie začne 8. 1. 2018 (pondelok). 

  V rovnakom čase bude prerušená prevádzka materskej školy. 

 • A my Vám želáme...

 • Vianočná zbierka UNICEF

  Aj tohto roku sme sa zapojili do Vianočnej zbierky Unicef, venovanú pomoci deťom na Ukrajine, v Jemene a Južnom Sudáne. Odmenou za príspevok bola pekná vianočná pohľadnica. Zbierka prebiehala v Tulčíku aj Demjate a naši dobrovoľníci vyzbierali 71,30, - €. Dodatočný príspevok po ukončení zbierky bol vo výške 15,-€.

  Srdečne ďakujeme a všetkým štedrým darcom prajeme krásne vianočné sviatky.

   

 • Hronského Jasov

  Košický Korzár uverejnil

  https://kosice.korzar.sme.sk/c/20716999/na-krajskom-maticnom-festivale-sutazilo-takmer-sestdesiat-recitatorov.html

   

  Na tejto recitátorskej súťaži  mala  zástupcov aj naša škola. Za prednes ľudovej rozprávky získali tieto ceny: Cenu riaditeľky ZŠ Jasov získal Timotej Sabol z 3.ročníka a Tereza Mišenčíková zo 4.ročníka. Cenu poroty a knižnú odmenu získala Barbora Mišenčíková zo 6.ročníka.

   

  Blahoželáme!

 • Upozornenie

  Riaditeľstvo školy oznamuje, že z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie dňa 12.12.2017 a 14.12.2017 bude pre žiakov náhradný výchovno-vzdelávací proces v priestoroch Kultúrneho domu v Tulčíku (I. stupeň) a podľa pokynov triednych učiteľov (II.stupeň). Vyučovanie bude trvať 4 vyučovacie hodiny. Obed je zabezpečený v KD. ŠKD nebude v prevádzke.

  Za porozumenie ďakujeme.                                                 Vedenie školy 

 • Mikulášska nádielka

  MIKULÁŠSKA NÁDIELKA naplno zavítala do Tulčíka. Najprv Mikuláš so svojimi pomocníkmi, anjelmi a čertami, obdaril šikovné deti v škole, ktoré mu predviedli hudobný alebo literárny talent. Okrem mikulášskych balíčkov pre deti, Mikuláš nezabudol ani na pani učiteľky a lahodnou čokoládou ich odmenil za ich celoročnú prácu. So svojou posádkou si cez prestávku pripravil aj súťaže s odmenou. Srdečne mu ďakujeme.

  Ďalší Mikuláš rozdával 6.12. ocenenia na výtvarnej súťaži „Krídla nad mestom“ pod záštitou pani primátorky Prešova Ing. Turčanovej. Aktívne sa ho zúčastnili  aj naši talentovaní žiaci - Zuzana Šoltysová, Barbora Mišenčíková, Sandra Markušová, Martina Grešáková, Mária Onderišinová. Cenu poroty získala Andrea Očkovičová z 9.ročníka.

  8.12. sa literárnej nádielky na Matičnom festivale Hronský Jasov v Jasove zúčastnili naši recitátori, ktorí za prednes ľudovej rozprávky získali pochvaly. Cenu riaditeľky ZŠ Jasov získal Timotej Sabol z 3.ročníka a Tereza Mišenčíková zo 4.ročníka. Cenu poroty a knižnú odmenu získala Barbora Mišenčíková zo 6.ročníka.

  Mikuláš obdaril všetkých, ktorí sa snažia. Môžeme to urobiť všetci. Dobrým skutkom, či finančným príspevkom na Vianočnú zbierku Unicef môžeme prispieť tým, ktorí to v tento predvianočný čas potrebujú. Odmenou Vám bude krásna vianočná pohľadnica. Naši dobrovoľníci Vás ešte v priebehu budúceho týždňa oslovia a my dúfame, že Vy radi a s láskou prispejete. Vďaka.

 • Hovorme o jedle

  Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a Centrum rozvoja znalostí o potravinách n. o. udelili našej škole strieborný diplom za aktívnu účasť v 5. ročníku súťaže "Hovorme o jedle".

  Ďakujeme!

 • Anjel Vianoc 2017

  Tatranská galéria v Poprade aj tento rok v rámci edukatívneho programu organizovala výtvarnú súťaž Anjel Vianoc 2017, do ktorej sa zapojili aj žiaci našej školy. Našim umelcom sa opäť darilo! Čestné uznania získali Jakub Pankuch, 2. roč. za svoje výtvarné dielko s názvom Anjelský vianočný medailón a Mária Onderišinová, 7. roč. za svojho Anjela Vianoc. 

  Blahoželáme!

  Ďakujeme všetkým žiakom  a pedagógom za zapojenie sa do súťaže Anjel Vianoc 2017.

  Výstavu Anjeličkovo si môžete pozrieť v priestoroch Art Klubu Tatranskej galérie od 6. decembra 2017 do 30. januára 2018.

 • Deň plný zdravia v materskej škole

  V mesiaci novembri získavali naše žabky  (2. trieda)  poznatky o ľudskom tele. Zistili z akých častí sa skladá,    čo sa ukrýva pod kožou, aké potraviny je potrebné konzumovať, aby sme boli zdraví. A keď to všetko zistili,  rozhodli sa spoločne s p. učiteľkami pripraviť zdravé nátierky  pre našich kamarátov zo základnej školy.

  Vaše „ žabky“ mixovali, natierali, servírovali a samozrejme aj ochutnávali. Nevedeli sa dočkať starších kamarátov, aby ich pohostili a zasúťažili si spolu. Nálada po príchode školákov bola úžasná. Deti správne odpovedali na otázky vo vedomostnom kvíze. Zatancovali si, ochutnali škôlkarské nátierky a čas nám tak rýchlo ubehol ...

  Veľká škoda, že ste naše zdravé nátierky neochutnali. Ale ak máte záujem o recept , radi vám ho prezradíme.

   

                                                                                                                                  Vaše žabky a ich pani učiteľky.

   

 • Olympiáda v anglickom jazyku

  Dňa 24.11.2017 sa žiaci 6.- 9.ročníka zúčastnili Olympiády v anglickom jazyku v dvoch kategóriách.

  Tí najzdatnejší si vyskúšali svoje znalosti najprv v písomnom teste a neskôr aj v ústnom prejave. Oceňujem originálne komunikačné zručnosti, ktoré rozhodli o víťazoch.

  1A kategória

  1. miesto – M. Klempayová (7.roč.)
  2. miesto – E. Mydlárová  (7.roč.)
  3. miesto – M. Onderišinová (7.roč.), B. Mišenčíková (6.roč.)

  1B kategória

  1. miesto – A. Očkovičová (9.roč.)
  2. miesto – M. Jusko (8.roč.)
  3. miesto – L. Mydlárová (8.roč.)

  Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole v januári.

                                                                                                Mgr. J. Pališčáková

 • Deň finančnej gramotnosti

  Deň finančnej gramotnosti sme si pre žiakov  6.- 9.ročníka pripravili 22.11.2017 počas Testovania 5.

  Čo je finančná gramotnosť? Sporenie, pôžička, úvery, úroky,... To boli často skloňované slová. Vytvorili sme nové logá finančnej inštitúcie, vypočítali úroky, príjmy a výdavky a uvažovali ako správne investovať nasporené peniaze. Slovné úlohy nás potrápili, aby sme zistili, čo je výhodné a nevýhodné pri nakupovaní. V závere dňa žiaci vytvorili interaktívnu nástenku, pozreli si animovaný film o financiách a zaspievali známu pieseň od skupiny ABBA – Money,money, money. Tešíme sa nabudúce!

                                                                                           Mgr. M. Marcinková, Mgr. J. Pališčáková

 • Hodina deťom

  Hodina deťom je celoročná verejná zbierka Nadácie pre deti Slovenska s cieľom pomôcť deťom a ich rodinám, ktoré sú v neľahkej životnej situácii. Snom projektu Hodina deťom je, aby každé dieťa bolo šťastné.

  10.11. je Dňom pomoci deťom. V tento deň mohli žiaci našej školy prispieť a pomôcť deťom na Slovensku. Odmenou im bola nálepka alebo odznak s Hugom. Vyzbierali sme 15,-€ a peniažky zaslali na konto nadácie. Ak chcete pomôcť aj vy, môžete to urobiť zaslaním prázdnej SMS na číslo 800 v hodnote 4,-€. 

  Všetkým darcom ďakujeme.

 • Belujské hrnčiarstvo

  Belujské hrnčiarstvo

   

  V piatok 27.10.2017 sa vybraní  žiaci našej školy v Krajskom múzeu v Prešove zúčastnili prezentácie a tvorivej dielne pod názvom Belujské hrnčiarstvo.

  Podujatie bolo venované pozoruhodnej hrnčiarskej dielni z hontianskej obce Beluj (okres Banská Štiavnica), ktorá zanikla koncom 19.storočia. Formou projekcie filmu s odborným výkladom bola účastníkom podujatia dielňa prezentovaná z historického, estetického a technologického hľadiska.

  Po prezentácií nasledovala praktická časť, kde si deti vyrobili kachličku vyzdobenú tradičnou technikou rytia a maľovania, ktorá sa používala v Beluji.                               

                                                                                                                                                       Mgr. Ľ. Štofaníková

 • Vietnam

  Vo štvrtok, 9. 11. 2017 sa žiaci 6. – 9. ročníka zúčastnili edukačného programu VIETNAM – BRÁNA DO INDOČÍNY, v ktorom  nám prostredníctvom asi 60 minútového programu obohateného o sprievodný živý komentár dvaja mladí cestovatelia priblížili život ľudí v tejto ázijskej krajine z viacerých strán. Objaviť  jej jedinečné prírodné krásy - najväčšiu krasovú jaskyňu Son Doong , fascinujúce vodopády Pangour a mnoho iných.

  Bolo veľmi zaujímavé a vzrušujúce spoznať kultúru vietnamskou vojnou poznačenej krajiny, porovnať ťažký život ľudí v hornatej severnej časti  so životom vo veľkomestách.

  Tešíme sa na ďalší zaujímavý projekt.

                                                                                                                                                PaedDr. E. Mormáková

 • Prvá svetová vojna v múzeu

  Krajské múzeum v Prešove ponúka v tomto šk. roku pre školy možnosť zažiť vyučovanie v jeho priestoroch. Zo širokej ponuky sme vybrali tému pre našich deviatakov – Prvá svetová vojna, s ktorou sa oboznámili na hodinách dejepisu.  Škola v múzeu trvala 45 minút a bola pre žiakov zaujímavým zopakovaním a prehĺbením ich vedomostí.

                                                                                                                                                       Mgr. J. Štefaničová

 • Stolný tenis

  Stolný tenis je ďalším obľúbeným športom našich žiakov. Veľká prestávka je plná žiakov tlačiacich sa okolo stolnotenisového stola s cieľom uspieť pri podaní, odvrátiť úder, smečovať a vyhrať. Po vyučovaní sa im nechce domov a tréningy pokračujú. V októbri sa uskutočnilo školské kolo žiakov a štyria najlepší postúpili do okresného kola.

  1. miesto- Matej Jusko

  2.miesto – Šimon Frimer

  3. miesto – Martin Kostelník

  4. miesto – Joachim Šoltys (postúpil zo 4. miesta do štvorhry)

  25.10. v silnej konkurencii žiakov ZŠ nás chlapci reprezentovali v Okresnom kole. Zo skupiny sa im nepodarilo postúpiť. Vyhralo Gymnázium J.A.Raymana. Chlapci to nevzdali    a pri tréningoch pomáhali našim žiačkám.

  V školskom kole žiačok získala 1.miesto - Daniela Rákošová

                                                      2. miesto - Radka Dvorčáková

                                                      3. miesto -  Viktória Lazorčáková

  9.11. sa v ZŠ Sibírska konalo Okresné kolo. Naše najlepšie žiačky predviedli skvelý výkon. Vyhrali 1. miesto v okresnom kole a postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční v januári.

  2. miesto – ZŠ Lipovce

  3.miesto – ZŠ Šmeralova

  Blahoželáme a držíme prsty v ďalšom boji!
   

  Mgr. J. Pališčáková

 • Deň vedy, techniky a umenia

  Dňa 8.11. 2017 v rámci celoslovenskej akcie Týždeň vedy a techniky  sa žiaci 3. – 5. ročníka zúčastnili univerzitného DŇA VEDY, TECHNIKY A UMENIA v ZOC MAX v Prešove.
  Vedci a umelci z Prešovskej univerzity si pripravili skutočne pestrý program. Naši žiaci si na rôznych stanovištiach jednotlivých vysokoškolských fakúlt mohli vyskúšať svoje fyzické vlastnosti, šikovnosť, vedomosti  a zručnosti.                   

                                                                                                                                                         Mgr. A. Marcinová

 • Október – mesiac úcty k starším

              Ctiť by sme si mali všetkých ľudí. Bez rozdielu veku, farby pleti, či náboženstva. Skutky, ktoré robia alebo vykonali počas svojho života svedčia o ich veľkosti. Naše staré mamy, dedovia, pradedkovia a prababky si počas svojej jesene života isto vychutnávajú chvíle, keď sa môžu stretnúť a potešiť so svojimi vnúčatami. Vzdať im úctu za ich celoživotnú prácu a lásku je samozrejmosťou pre každého z nás.

           V októbri sme si ich sviatok pripomenuli aj my. Žiaci 1.stupňa výtvarne zobrazili svojich starých rodičov a žiaci 2.stupňa pripravili krátky kultúrny program.

  Nech Vaša láska a múdrosť vedie naše kroky!

 • Jeseň v triede Žabiek ...

  Jesenné počasie je veľmi rozmanité a také  sú aj naše hry v materskej škole. Naše „ Žabky“ z druhej triedy si upevňovali seba obslužné činnosti, samostatne si odkladali pyžamko, upravovali postieľku po spánku.

  Pomocou kníh a encyklopédií spoznávali dopravné značky, ktoré sa nachádzajú v obci. Spoločne s pani učiteľkami našli cestu k Základnej škole a oboznámili sa s exteriérom a interiérom školy.

  Pani Jeseň privítali piesňami, hrami s jesennou tematikou. Z odpadového materiálu si zhotovili šarkanov ... a šarkaniáda sa začala. Vetrík Petrík sa rozfúkal  a naše žabky  si mohli vyskúšať silu vetra. Šarkany lietali, chvosty sa im natriasali. Veď posúďte sami. Vetrík pozhadzoval zo stromov toľko listov, že sme sa z nich rozhodli urobiť jesenné obrazy. Nuž, ktorý sa vám páči ? Nám všetky.

   

                                                                     Žabky a ich pani učiteľky

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Tulčík
  Tulčík 116, 082 13 Tulčík
 • +421 51 7789829
  0948 258 745

Fotogaléria